İmmüno Histokimyasal Analiz

İmmüno Histokimyasal Analiz

Farklı dokular ve tümörlerin salgıladığı kendilerine özgü maddeler mevcuttur. İmmünhistokimyasal inceleme doku kesitleri üzerinde gerçekleştirilen bir antijen-antikor reaksiyonu ile bu maddelerin belirlenmesi esasına dayanır. Bu şekilde birbirine benzeyen ama tedavileri birbirinden tamamen farklı olabilen tümörlerin tiplendirmesinin doğru yapılması sağlanır.

Genel olarak kullanım alanları:

Hücre kökenine yönelik antikorlar (tümör ayırıcı tanısı için): Prostat kanserinde PSA, tiroid kanserinde TTF-1, tiroglobulin, germ hücreli tümörlerin bazılarında AFP, lenfomalarda LCA, karsinomlarda keratin, melanomlarda melan-A gibi.

Tedaviyi yönlendirmek için: En sık kullanım alanı meme kanserleridir. Meme tümör hücrelerinde steroid reseptörleri (östrojen ve progesteron reseptörü) ve c-erb-B2 (her-2-neu) proteinlerinin varlığına göre tedavi belirlenir. Buna göre hastalara antihormonal tedavi ve trastuzumab verilip verilmemesine karar verilir. Gastrointestinal stromal tümörlerde (GIST) c-kit varlığı, kimi lenfomalarda CD 20 pozitifliği gibi özellikler patoloji bölümlerinde immünhistokimya ile belirlenir

Prognostik amaçlı: Ki 67 proliferating cell antigen, mutant p53 gen varlığı gibi özellikler tümör seyri konusunda bilgi vericidir.